x
Sklep
zielarsko-medyczny

Regulamin sklepu internetowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się w domenie internetowej medi-eko.com zwany dalej Sklepem Internetowym”, jest „Medieko” Marta Dorośińska, ul. Warzywna 15/1 65-377 Zielona Góra NIP: 9251732805 REGON: 389770860 („Sprzedający”).
 2. W Sklepie Internetowym Kupujący mogą dokonywać zakupów produktów („Towary”), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@medi-eko.com telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 pod nr telefonu 570 644 270.
 4. Przedmiotowy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) przez Sprzedającego. Sprzedający nieodpłatnie udostępnia Kupującemu niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, także – na żądanie Kupującego – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
 5. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Kupującego. Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW typu Firefox, Internet Explorer lub podobne.
 6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 7. Kupujący zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, Kupujący ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
 8. Niniejszy Regulamin dotyczy w szczególności nabywania Towarów przez Konsumentów, tj. osoby fizyczne zawierające umowy sprzedaży Towarów niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

II. ZAWARCIE UMOWY. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.

 1. Wszystkie informacje umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego odnoszące się do określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowią oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do zawarcia Umowy.
 2. Zamówienie zostaje złożone Sprzedającemu przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 3. Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce i sposób dostawy.
 4. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dniu roboczym po godz. 16, w sobotę, niedzielę oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.

 

III. ZASADY PŁATNOŚCI CENY I KOSZTÓW DOSTAWY

 1. Ceny towarów w Sklepie Internetowym są podane w kwocie brutto. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności Ceny oraz kosztów przesyłki:
  1. gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze), w przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. W tym przypadku realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu Zamówienia, przez Sprzedającego,
  2. w formie przedpłaty:
   • kartą płatniczą/kredytową – Kupujący musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu PayNow (mBand). W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedającego płatności,
   • przelewy bankowy dokonany przy użyciu serwisu paynow.pl Po wybraniu tej formy płatności Kupujący zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, systemu płatności BLIK, aby dokonać transferu pieniędzy. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedającego płatności,
   • przelew tradycyjny na konto mBank 25 1140 2004 0000 3202 8164 4650, MEDI EKO Internetowy sklep zielarsko-medyczny ul. Warzywna 15/1 65-377 Zielona Góra

 

IV. KOSZTY, TERMIN, SPOSÓB I WARUNKI DOSTAWY

 1. Zakupiony towar jest dostarczany Kupującemu w wybrany przez niego sposób. Zamówienie zostaje wysłane wciągu 2 dni roboczych po jego złożeniu – w przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze. W przypadku płatności w formie przedpłaty, Zamówienie zostaje wysłane wciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunek Sprzedającego.
 2. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost a jej koszty są następujące:
  1. Paczkomaty InPost – 11,55 zł
  2. Kurier InPost przedpłata – 12,90 zł
  3. Kurier InPost płatność za pobraniem – 15,11 zł
  4. Odbiór osobisty – 0 zł
  5. Przy zamówieniu na kwotę minimum 350 zł – dostawa gratis
 3. Dowód zakupu towaru przesyłany jest w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail.
 4. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
 5. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera Kupujący proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie Sprzedającemu stwierdzonych wad, braków w zamówieniu lub/i uszkodzeń opakowania zewnętrznego.

 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( „Uprawniony do odstąpienia od umowy”), uprawniona jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny, na zasadach określonych poniżej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r poz. 827)
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Uprawniony do odstąpienia od umowy wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Uprawnionego do odstąpienia od umowy, weszła w posiadanie Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, Uprawniony do odstąpienia od umowy powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli w jednym, z następujących sposobów:
  1. korzystając ze wzoru odstąpienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, który Uprawniony do odstąpienia od umowy wypełni i prześle drogą elektroniczną na adres: sklep@medi-eko.com
 4. Niezwłocznie – to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu – po otrzymaniu jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedający dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.
 5. W przypadku odstąpienia Sprzedający zwraca Uprawnionemu do odstąpienia od umowy wszystkie otrzymane odpłatności , w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Uprawnionego do odstąpienia od umowy sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, zgodnie z IV.2.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany przez Uprawnionego do odstąpienia od umowy o decyzji w sprawie wykonania prawa odstąpienia. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Uprawnionego do odstąpienia od umowy w pierwotnej transakcji, chyba że Uprawniony do odstąpienia od umowy wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Uprawniony do odstąpienia od umowy jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z paragonem fiskalnym(albo fakturą) na adres Sprzedającego: Warzywna 15/1, 65-377 Zielona Góra, niezwłocznie a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o Odstąpieniu. Termin jest zachowany, jeżeli Uprawniony do odstąpienia od umowy odeśle rzecz/rzeczy przed upływem terminu 14 dni.
 8. Uprawniony do odstąpienia od umowy proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi  – na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Uprawniony do odstąpienia od umowy.
 10. Uprawniony do odstąpienia od umowy odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów, wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

 

VI. REKLAMACJE

 1. Sprzedający odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Kupujący może zgłosić Sprzedającemu reklamację Towaru droga elektroniczną na adres sklep@medi-eko.com
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Kupującego oraz informacje pozwalające zidentyfikować Kupującego i Towar, tj. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, imię i nazwisko i dane adresowe Kupującego, adres poczty elektronicznej.
 4. Kupujący wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do Sprzedającego na adres Warzywna 15/1, 65-377 Zielona Góra.
 5. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dołączy dowód zakupu towaru w Sklepie Internetowym (np. faktura, paragon, potwierdzenie przelewu itp.).
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Kupującego wraz prawidłowym zgłoszeniem reklamacyjnym zawierających wszystkie dane, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Kupującego.
 8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający.
 10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Kupującemu.

 

VII. PLIKI „COOKIES”

 1. Sklep Internetowy informuje, że wykorzystuje pliki „cookies”. Są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Kupującego w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego Kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć,  zawieranej przez Sprzedającego oraz kupującego, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia.
 2. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu, jednak w wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą m.in:
  1. zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży;
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym,
  3. pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedającym udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 6. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.