x
Sklep
zielarsko-medyczny

Reklamacje

  1. Sprzedający odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
  2. Kupujący może zgłosić Sprzedającemu reklamację Towaru droga elektroniczną na adres sklep@medi-eko.com
  3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Kupującego oraz informacje pozwalające zidentyfikować Kupującego i Towar, tj. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, imię i nazwisko i dane adresowe Kupującego, adres poczty elektronicznej.
  4. Kupujący wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do Sprzedającego na adres Warzywna 15/1, 65-377 Zielona Góra.
  5. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dołączy dowód zakupu towaru w Sklepie Internetowym (np. faktura, paragon, potwierdzenie przelewu itp.).
  6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  7. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Kupującego wraz prawidłowym zgłoszeniem reklamacyjnym zawierających wszystkie dane, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Kupującego.
  8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.
  9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający.
  10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Kupującemu.